Facebook

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

10 Günde C# Eğitimi [115 Ders]

#1
10 Günde C# Eğitimi [115 Ders]

Bu dersleri İnternet Expoler'da sorunsuz seyredebilirsiniz.

Chrome'da sorunsuz seyretmek için Media Player Eklentisi indir

10 Günde CSharp 1. Gün - 01 ? Visual C# 2010 Express Edition Kurulumu

10 Günde CSharp 1. Gün - 02 ? C# İle İlk Uygulama

10 Günde CSharp 1. Gün - 03 ? C# İle Yaptığmız İlk Uygulamamızı İnceleyelim

10 Günde CSharp 1. Gün - 04 ? Visual Studio IDEye Genel Bakış

10 Günde CSharp 1. Gün - 05 ? Değişken Tanımlama ve Değer Atama

10 Günde CSharp 1. Gün - 06 ? C# Açıklama Satırları ve Kodun Açıklama Haline Getirilmesi

10 Günde CSharp 1. Gün - 07 ? Dışarıdan Girilen Bir Değeri Okuma ve Yazdırma

10 Günde CSharp 1. Gün - 08 ? if ? else Karar İfadesi

10 Günde CSharp 1. Gün - 09 ? Değişken Kapsamları, Geçerlilik Alanları

10 Günde CSharp 1. Gün - 1. Gün ? Sıra Sizde (Ödev)

10 Günde CSharp 1. Gün - 1. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)

10 Günde CSharp 2. Gün - 01 ? .NET Framework Giriş

10 Günde CSharp 2. Gün - 02 ? Operators, Expressions and Statements (Operatörler, Söz Dizimleri ve İfadeler)

10 Günde CSharp 2. Gün - 03 ? Veri Tipleri Hakkında Daha Fazlası

10 Günde CSharp 2. Gün - 04 ? Switch Case ve Tek Satır if-else Karar İfadesi

10 Günde CSharp 2. Gün - 05 ? for Döngüsü

10 Günde CSharp 2. Gün - 06 ? while Döngüsü ve Metin Belgesinden Değer Okuma

10 Günde CSharp 2. Gün - 07 ? Diziler (Arrays)

10 Günde CSharp 2. Gün - 08 ? Visual Studio IDE Genel Bakış ? 2 (Breakpoints, Stepping Through Code, Watch Windows)

10 Günde CSharp 2. Gün - 2. Gün ? Sıra Sizde (Ödev)

10 Günde CSharp 2. Gün - 2. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)

10 Günde CSharp 3. Gün - 01 ? C# Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş (OOP)

10 Günde CSharp 3. Gün - 02 ? C# İle Metotlar

10 Günde CSharp 3. Gün - 03 ? Özellikler ve Alanlar (Fields and Properties)

10 Günde CSharp 3. Gün - 04 ? New Anahtar Sözcüğü

10 Günde CSharp 3. Gün - 05 ? Public ve Private Erişim Belirteci

10 Günde CSharp 3. Gün - 06 ? Nesnelerde İlişki ve Nesnelerde Kapsam

10 Günde CSharp 3. Gün - 07 ? Visual Studio IDE Genel Bakış ? 3 (Code Snippets, Managing Tabs, Intermediate Window)

10 Günde CSharp 3. Gün - 08 ? UML Class Diagram

10 Günde CSharp 3. Gün - 3. Gün ? Sıra Sizde (Ödev)

10 Günde CSharp 3. Gün - 3. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)

10 Günde CSharp 4. Gün - 01 ? Miras Alma , Kalıtım (Inheritance)

10 Günde CSharp 4. Gün - 02 ? Miras Alma İşlemi Sonunda Metot İptal Etme ve Ana Sınıf İşlemleri (Overriding Methods ve Base Classes)

10 Günde CSharp 4. Gün - 03 ? Yapıcı Metotlar (Constructor)

10 Günde CSharp 4. Gün - 04 ? Metotlara Aşırı Yükleme (Overloading Methods)

10 Günde CSharp 4. Gün - 05 ? Statik Metot, Özellik ve Sınıf (Static Methods, Properties and Classes)

10 Günde CSharp 4. Gün - 06 ? Kapsulleme Yapmadan Özellik (Properties) Tanımlamak

10 Günde CSharp 4. Gün - 07 ? UML Class Diagramda Statik Anahtar Sözcüğü ve Kalıtım (Static Keyword and Inheritance )

10 Günde CSharp 4. Gün - 08 ? Visual Studio IDE Genel Bakış ? 4 Kodların Arasında Gezinmek (Navigating Through Code)

10 Günde CSharp 4. Gün - 09 ? Enum (Enumeration)

10 Günde CSharp 4. Gün - 4. Gün ? Sıra Sizde (Ödev)

10 Günde CSharp 4. Gün - 4. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)

10 Günde CSharp 5. Gün - 01- Diziler ve Koleksiyonlar (ArrayList) (Arrays and Collections of Objects)

10 Günde CSharp 5. Gün - 02- Geniş Kapsamlı Koleksiyonlar (List) (Generics Collections)

10 Günde CSharp 5. Gün - 03- Polimorfizm Yolu İle Kalıtım İşlemi (Polymorphism ile Inheritance)

10 Günde CSharp 5. Gün - 04- Polimorfizm Yolu İle Soyut Sınıflar (Polymorphism ile Abstract Class)

10 Günde CSharp 5. Gün - 05- Polimorfizm Yolu İle Arayüzler (Polymorphism ile Interfaces)

10 Günde CSharp 5. Gün - 06- Polimorfizm Yolu İle Arayüzler Hakkında Daha Fazla Bilgi (Polymorphism ile Interfaces)

10 Günde CSharp 5. Gün - 07- Visual Studio IDE Genel Bakış ? 5 Arayüzlerde Kodları Otomatik Tamamlamak ve Kod Gruplama

10 Günde CSharp 5. Gün - 08 ? UML Class Diagramda Interfaces ve Abstract Class (More UML Class Diagrams Interfaces and Abstract)

10 Günde CSharp 5. Gün - 5. Gün ? Sıra Sizde (Ödev)

10 Günde CSharp 5. Gün - 5. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)

10 Günde CSharp 6. Gün - 01- Veri Tabanı ve SQL Server Giriş

10 Günde CSharp 6. Gün - 02- İlk Veri Tabanı ve İlk Tablo

10 Günde CSharp 6. Gün - 03- SQL Server Veri Tipleri ve Sınırları

10 Günde CSharp 6. Gün - 04- İki Tabloyu İlişkilendirmek ve Diagram Üzerinde Tabloları Göstermek

10 Günde CSharp 6. Gün - 05- Veri Tabanlarında Normalleştirme (Normalization) ve İlişkisel Tablolar

10 Günde CSharp 6. Gün - 06- Visual Studio IDE Genel Bakış ? 6 Yerleşik Veri Tabanı Araçları (Built-In Database Tools)

10 Günde CSharp 6. Gün - 6. Gün ? Sıra Sizde (Ödev)

10 Günde CSharp 6. Gün - 6. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)

10 Günde CSharp 7. Gün - 01- SQL Server Management Studio Express Kurulumu

10 Günde CSharp 7. Gün - 02.1 ? Scripts File Nedir ve Üçüncü Parti Programlar Kullanılmadan Script Nasıl Kaydedilir ?

10 Günde CSharp 7. Gün - 02.2 ? Veri Testi ve Script Dosyaları

10 Günde CSharp 7. Gün - 03- Transact SQL SELECT Nedir ?

10 Günde CSharp 7. Gün - 04- Transact SQL INSERT Nedir?

10 Günde CSharp 7. Gün - 05- Transact SQL UPDATE Nedir?

10 Günde CSharp 7. Gün - 06- Transact SQL DELETE Nedir?

10 Günde CSharp 7. Gün - 07- Transact SQL WHERE Nedir?

10 Günde CSharp 7. Gün - 08- Transact SQL Order By ve Top Nedir?

10 Günde CSharp 7. Gün - 09- Transact SQL Inner Join Nedir?

10 Günde CSharp 7. Gün - 7. Gün Sıra Sizde (Ödev)

10 Günde CSharp 7. Gün - 7. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)

10 Günde CSharp 8. Gün - 01. Stored Procedures Giriş

10 Günde CSharp 8. Gün - 02. Basit Olarak Stored Procedures Oluşturmak ve Yönetmek

10 Günde CSharp 8. Gün - 03- Stored Procedure Input (Girdi), Output (Çıktı) Parametreleri ve Return Values (Geriye Değer Döndermek)

10 Günde CSharp 8. Gün - 04- SQL Server Express Edition ve Compact Editions Arasındaki Farklar

10 Günde CSharp 8. Gün - 05- .Net İle Yazılan Bir Uygulamanın İçerisine Veritabanından Veri Nasıl Alınır?

10 Günde CSharp 8. Gün - 06- ADO.Net İle Veri Tabanına Bağlanmak (Connected) (SQL Server Compact Edition)

10 Günde CSharp 8. Gün - 07- ADO.Net İle Veri Tabanına Bağlanmak (Connected) (SQL Server Express Edition)

10 Günde CSharp 8. Gün - 08- Bağlantı Kapatıldıktan Sonra ADO.Net 2 ile Verileri Yönetme (SQL Server 2008 Express Edition)

10 Günde CSharp 8. Gün - 09- DataBinding ve DataSet

10 Günde CSharp 8. Gün - 10- LINQ İle Verilere Erişmek

10 Günde CSharp 8. Gün - 8. Gün Sıra Sizde (Ödev)

10 Günde CSharp 8. Gün - 8. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)

10 Günde CSharp 9. Gün - 01. Nesne ve Koleksiyon Olarak Değer Atama (Object ve Collection)

10 Günde CSharp 9. Gün - 02. Yerel Veri Tipleri Kullanım Alanları ? var Keyword

10 Günde CSharp 9. Gün - 03- Anonim Tipler (Anonymous Types)

10 Günde CSharp 9. Gün - 04- Yapışkan Metotlar (Extension Methods)

10 Günde CSharp 9. Gün - 05- Temsilcileri Anlamak (Delegates)

10 Günde CSharp 9. Gün - 06- Anonim Metotlar (Anonymous Methods)

10 Günde CSharp 9. Gün - 07- Lambda Kullanımı ((=>) = Lambda)

10 Günde CSharp 9. Gün - 09- LINQ to Objects Örnek Uygulama (Kod Parçaları)

10 Günde CSharp 9. Gün - 08- LINQ to Objects Giriş

10 Günde CSharp 9. Gün - 10- LINQ ve Seçme Operatörü (LINQ Projection)

10 Günde CSharp 9. Gün - 11- LINQ Where

10 Günde CSharp 9. Gün - 12- LINQ From ve Join

10 Günde CSharp 9. Gün - 13- LINQ Miktar İşlemleri

10 Günde CSharp 9. Gün - 9. Gün Sıra Sizde (Ödev)

10 Günde CSharp 9. Gün - 9. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü) ExtensionMethod

10 Günde CSharp 9. Gün - 9. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü) LINQSorgu

10 Günde CSharp 10. Gün - 01- Veri Tabanında Veriler İle Çalışmak İçin LINQ to Entities

10 Günde CSharp 10. Gün - 02 ? LINQ to Entities Veri Seçme (Selecting Data) 1.Bölüm

10 Günde CSharp 10. Gün - 03- LINQ to Entities Veri Seçme (Selecting Data) 2.Bölüm

10 Günde CSharp 10. Gün - 04- LINQ to Entities Veri Seçme (Selecting Data) 3.Bölüm

10 Günde CSharp 10. Gün - 05- Basit Sorgular ve Çıkan Problemler SQL Server Compact Edition ve Identity Sütunlar (Inserting Entities 1)

10 Günde CSharp 10. Gün - 06 - SQL Server Express Edition ve Veri Ekleme İşlemleri (Inserting Entities Bölüm 2)

10 Günde CSharp 10. Gün - 07- Entity Framework İle Veri Güncelleme ve Silme (Updating and Deleting)

10 Günde CSharp 10. Gün - 08- Entity Framework?de Stored Procedures İle Çalışmak

10 Günde CSharp 10. Gün - 09- String Manipülasyon ve StringFormat

10 Günde CSharp 10. Gün - 10- String Manipülasyon ve StringBuilder

10 Günde CSharp 10. Gün - 11- String Manipülasyon ve String Metotları (Substring, ToUpper, ToLower, Replace, Trim, TrimEnd, TrimStart)

10 Günde CSharp 10. Gün - 12- DataTime ve TimeSpan

10 Günde CSharp 10. Gün - 13- Class Library İle Çalışmak Ve Assemblies Referans (Referencing Assemblies)

10 Günde CSharp 10. Gün - 10. Gün Sıra Sizde (Ödev)

10 Günde CSharp 10. Gün - 10. Gün Sıra Sizde (Ödev Çözümü)


Umarım faydalı olur.
Ara
Cevapla
Konu Açıklaması

Şu anda 10 Günde C# Eğitimi [115 Ders] dosyasını inceliyorsunuz. 10 Günde C# Eğitimi [115 Ders] dokümanını sitemizden ücretsiz ve üye olmadan indirebilirsiniz. 10 Günde C# Eğitimi [115 Ders] dokümanı tarihinde sitemize eklenmiştir. 10 Günde C# Eğitimi [115 Ders] dosyası sitemize gönderilmiş ve site yöneticileri tarafından egitimdeposu.net sitemize eklenmiştir. Gönderen kısmı belirtilmemiş dosyalar sitemizde alıntıdır. 10 Günde C# Eğitimi [115 Ders] dokümanı her sene güncellenecektir. 10 Günde C# Eğitimi [115 Ders] indir, 10 Günde C# Eğitimi [115 Ders] yükle, 10 Günde C# Eğitimi [115 Ders] örneğiHızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Yukarı Git
İletişim | Eğitim Deposu | | Arşiv | RSS Beslemesi