Facebook

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu

#1
Merhaba Arkadaşlar,


Öğretmenlerimizin Eylül-Haziran Dönemlerinde yapmış oldukları 500 tane Mesleki (Seminer) çalışmasını indeksleyip toplu olarak paylaşmaya çalıştım. Paylaşalım. Herkes faydalansın.

CTRL + F'ye basıp istediğiniz konuyu arayabilirsiniz.

Bulamadığınız konu olursa mesaj kısmına yazarsanız araştırıp bulmaya çalışırız.

Son Güncelleme: 10.07.2016 11:08


[500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu

[01] Bilişim Teknolojileri Sınıf Yönetimi

[02] Eğitim Hizmetlerinin Niteliğinin Yükseltilmesi

[03] Öğretim Programlarının Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılabilecek Çalışmalar

[04] Öğrenci Devamının Sağlanması ile İlgili Çalışmalar

[05] Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklarla İlgili Çalışmalar

[06] Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Çalışmaları

[07] Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Çabaları

[08] Fatih Projesi, Eba Ve Akıllı Tahtaların Kullanımı Seminer Çalışması

[09] Bilişim Teknolojileri Materyal ve Etkinlik Hazırlama

[10] BİT Mesleki Çalışma Programı Yıl Sonu Seminer Raporu

[11] Öğrenci Tanıma Teknikleri Seminer Raporu

[12] Proje Hazırlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

[13] Proje Hazırlama Teknikleri

[14] Eğitim Ve Öğretimde Çevre İmkanlarının Kullanılması

[15] Alternatif Öğrenme Modelleri

[16] Beyin Fırtınası Tekniği

[17] Değişen Okul Rolleri

[18] Dezavantajlı, Risk Altındaki Çocuklar

[19] Eğitim ve Öğretimde Çevresel İmkanlardan Yararlanma

[20] Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması İçin Yapılabilecekler

[21] Okul Ve Çevre İlişkisi

[22] Okulların Halka Açılması

[23] Ortaöğretim Kurumları Mesleki Çalışma Programı

[24] Proje Performans Değerlendirme Kriterleri Seminer Çalışması

[25] Proje Tabanlı Öğrenme

[26] Serbest Etkinlik Saati Uygulama Örnekleri

[27] Sorun Çözme Yöntem ve Teknikleri

[28] Temel İletişim Becerileri

[29] Derslerde Verimliliği Artırmak İçin Okul Ve Çevre İmkanlarının Kullanımı

[30] Oyun ve Fiziki Etkinlikler Mesleki Çalışma Kazanım Değerlendirme Tablosu

[31] Haziran Dönemi Seminer Çalışmaları İle İlgili Evraklar

[32] Okul Ve Çevre Güvenliği

[33] Sınıf Yönetimi Ve Öğrencilerle Etkili İletişim

[34] Derslerde Verimliliği Artırmak İçin Okul Ve Çevre İmkanları Kullanımı

[35] Aile Çocuk Öğretmen İletişiminin Çocuk Üzerindeki Etkileri Seminer Sunusu

[36] Bir Konunun Derste Nasıl İşlendiği Öğretim Tekniği Sunusu

[37] Çatışma Yönetimi Seminer Sunusu

[38] Çatışma Yönetimi

[39] Derslerde Uygulanan Farklı Yöntem Ve Teknikler Seminer Sunusu

[40] Derslerde uygulanan farklı yöntem ve teknikler

[41] Derslerin Müfredatının Ve Kitabın İşlenişi İle Ortak Konular Seminer Sunusu

[42] Derslerin Öğretiminde Materyal Hazırlama, Teknolojik Araçları Kullanma

[43] Dezavantajlı Çocukların Eğitim Hakları 1

[44] Dezavantajlı Çocukların Eğitim Hakları 2

[45] Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

[46] Eğitimde Zaman Yönetimi Ve Akademik Başarı Seminer Sunusu

[47] Etkinlik Süreçleri Ve Öğretim Tekniği Seminer Sunusu

[48] Güney Anadolu Projesi Seminer Sunusu

[49] İlkokula Devam Oranlarının Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Seminer Sunusu

[50] Lider Öğretmen Rolleri

[51] Okul Aile Çevre İşbirliği Sunusu Seminer Sunusu

[52] Okula Erişim Ve Devam Oranlarının Değerlendirilmesi Seminer Sunusu

[53] Öğrencilere Kazandırılması Gereken, Duygu, Düşünce, Bilgi ve Davranışlar

[54] Öğretim Programlarının Değerlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar Sunusu

[55] Sınıf Yönetimi Seminer Sunusu

[56] Kurum Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmaların Belirlenmesi

[57] Eğitim Ve Öğretimde Çevre Olanaklarının Kullanılması Seminer Çalışması

[58] Eğitime Erişim Ve Devamın Sağlanması Seminer Çalışması

[59] Alternatif Öğrenme Modelleri

[60] Beyin Fırtınası Tekniği

[61] Derslerin İşlenişinde Karşılaşılan Güçlükler Ve Çözüm Önerileri

[62] Eğitim Hizmetlerinin Niteliğini Yükseltmek Amacıyla Yapılabilecek Uygulama

[63] Eğitim Kurumlarında Kriz Yönetimi

[64] Eğitim Ve Öğretimde Çevre Olanaklarının Kullanılması

[65] Eğitimde İletişim Ve Etkileşim

[66] Eğitimde İyi Örnekler

[67] Eğitimde Zaman Yönetimi Ve Akademik Başarı

[68] Etkili Özel Öğretim Yöntemleri Seminer Çalışması

[69] Etkili Özel Öğretim Yöntemleri

[70]Öğrencilere Kazandırılması Gereken Duygu Düşünce Ve Davranışlar Seminer Sunu

[71] Etkin Sınıf Yönetimi Seminer Çalışması

[72] Etkin Sınıf Yönetimi

[73] FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı

[74] Hızlı Okuma Teknikleri Seminer Çalışması

[75] İlkokullar Ortaokullar Liseler Mesleki Çalışma Konuları Seminer Çalışması

[76] Kanun ve Yönetmeliklerde Eğitime Erişim ve Devam

[77] Kurumlardaki Eğitim Hizmetlerinin Niteliğinin Yükseltilmesi

[78] Lider Öğretmen Rolleri Seminer Çalışması

[79] Okul Projelerinin Değerlendirilmesi

[80] Okul Ve Çevre Güvenliği Seminer Çalışması

[81] Okuma Yazma Eğitimi Öğretimi Programları

[82] Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Programı Seminer Konusu Seminer Çalışması

[83] Öğrencilere Kazandırılması Gereken Duygu Düşünce Bilgi Erdem Semineri

[84] Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler

[85] Öğretim Programlarının Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılabilecek Çalışmalar

[86] Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilere Yönelik Yapılacak Çalışmalar

[87] Seminer Çalışması Eğitimde Zaman Yönetimi Ve Akademik Başarı Semineri

[88] Serbest Etkinlik Saati Uygulama Örnekleri

[89] Sınıf Yönetimi - Öğretmen Öğrenci Ve Veli İlişkileri

[90] Sınıf Yönetimi Seminer Çalışması

[91] Sosyal Ve Kültürel, Sanatsal Etkinliklerin Değerlendirilmesi

[92] Ulusal Ve Uluslar Arası Projelere Katılımın Artırılması Seminer Çalışması

[93] Veliye Erişim ve Okula Devam Oranlarının Arttırılmasına İlişkin Çalışmalar

[94] Yaşanan Olumsuzlukları Ortadan Kaldırmak İçin Çözüm Önerileri

[95] Yerel Projeler Değerlendirme Seminer Çalışması

[96] Eğitim ve Öğretimde Etik

[97] Eğitim ve öğretimde etik Soruları

[98] Eğitimde Etik

[99] Protokol Ve Görgü Kuralları

[100] Alkol ve Madde Bağımlılığı Sunusu

[101] İletişim ve İnsan İlişkileri Sunusu

[102] İnsan İlişkilerinde ve Yönetimde Etkili İletişim Sunusu

[103] Meslek Etiği - İşletme Yönetimi Sunusu

[104] Okul Yönetimi Semineri Sunusu

[105] Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar Sunusu

[106] Problem Çözme Teknikleri Sunusu

[107] Protokol Yönetimi Sunusu

[108] Resmi Yazışma Kuralları Sunumu

[109] 6-11 Yaş Çocukların Gelişim Özellikleri

[110] Diksiyon Ve Etkili Konuşma Sunusu

[111] Güzel ve Etkili Konuşma Sunusu

[112] Serbest Etkinlikler Sunusu

[113] Mesleki Çalışma Raporu

[114] Ders Kitapları İle İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

[115] Uzaktan Eğitim Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

[116] Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Önemi Ve Öğrenci Gönderilmesi

[117] İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

[118] Okul Öncesi Eğitimde Okullaşmayı Artırmaya Yönelik Çalışmalar

[119] Okul Ve Çevre İlişkisi

[120] Okulunuzda Hali Hazırda Yürütülen Projeler

[121] Öğretmen Öğrenci Diyaloğunu Artırmak

[122] Proje Tabanlı Öğrenme

[123] Rehberlik Çalışmaları

[124] Seçmeli Ders Uygulamaları

[125] Serbest Etkinlik Saati Uygulamaları

[126] Temel İletişim Becerileri

[127] Zor Öğrencilerle Çalışma ve Uygulama Yönetim Tedbirleri

[128] Yeni Öğrenme Modeli Ve Eğitimde Bilişim Teknolojileri

[129] Felsefe Dersi Öğretim Programları Ve Kazanımları Hakkında

[130] Sosyal – Kültürel Ve Sanatsal Etkinliklerin Değerlendirilmesi

[131] Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Değerlendirme Raporu

[132] Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Değerlendirme Raporu

[133] Ders kitapları ve Öğretim Materyalleri İle İlgili Bilgi Ve Görüşler

[134] Değerler Eğitim Programının Amaçları

[135] Derslerin Öğretiminde Materyal Kullanımı, Paylaşımı ve Değerlendirilmesi

[136] Destek Eğitimi Odası Raporu

[137] Destek Eğitimi Odası Sunusu

[138] Eğitimde Teknolojiyi Etkin Kullanma

[139] Almanca Dersi Okulumuzda Eğitimin Niteliğini Artıracak Tedbirler

[140] Kaynaştırma Öğrencilerinin Tespiti Ve Eğitimi

[141] Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Değerlendirme Raporu

[142] Okul Öncesi Ve İlkokul Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Değerlendirme

[143] Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Değerlendirme Raporu

[144] Müzik Dersi Sanat ve Spor Dersleri Seminer Çalışması

[145] Öğrenci Tanıma Teknikleri

[146] Okul Projelerinin Değerlendirilmesi

[147] Okulunuzda Hali Hazırda Yürütülen Projeler

[148] Okul Veli İşbirliği Sunusu

[149] Ortaokul Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Değerlendirme Raporu

[150] Eğitimde Okul Veli İşbirliği

[151] Okulunuzda Hali Hazırda Yürütülen Projeler

[152] Oyun ve Fiziki Etkinlikler sanat ve Spor Dersleri Seminer Çalışması

[153] PISA - Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı

[154] Seçmeli Derslerde Öğrencilerin Taleplerinin Değerlendirilmesi

[155] Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Değerlendirme Raporu

[156] Sınıf Yönetimi ve Öğretim Teknikleri

[157] Lider Öğretmen Rolleri Sunusu 2

[158] Okul Öncesi Eğitiminin Yaygınlaştırılması İçin Yapılan Pilot Uygulama

[159] Öğretmen Mesleki Açıdan Kendini Nasıl Geliştirmelidir

[160] Dezavantajlı Çocuklar Mesleki Çalışma 2

[161] 1. Sınıflar Yıl Sonu Seminer Çalışması Raporu

[162] 657 Sayılı Devlet Memurlarında Yer Alan Ödev ve Sorumluluklar

[163] Okul-Veli İşbirliğinin Sağlanmasında İzlenecek Etkili Yöntemler

[164] Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması Sunusu

[165] Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Programı Seminer Sunumu

[166] Eğitimde Teknoloji Kullanımı

[167] İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi

[168] 2015-2016 Liseler İçin Eylül Mesleki Çalışma Programı

[169] Çocuklarda Davranış Bozuklukları Sebepleri Ve Tedavisi

[170] Çocuklarda Davranış Bozukluklukları ve Çözüm Önerileri

[171] Çocuklarda Korku Ve Kaygı Bozuklukları ve DEHB Sunusu

[172] Çocukluk Dönemi Korkuları ve Baş Etme Yöntemleri

[173] Çocuk Ruh Sağlığı Ders Notları

[174] Dyn-Ed İngilizce Dil Eğitimi Sistemi

[175] Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Sunusu

[176] Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlama Sunusu

[177] Anasınıfı Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

[178] Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Aşamaları

[179] Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu 1

[180] Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu 2

[181] Okul Öncesi Eğitim Grupları İçin Haftalık Örnek Uyum Programı

[182] Anaokulu İçin Senebaşı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

[183] İlkokullar İçin Senebaşı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

[184] Ortaokullar İçin Senebaşı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

[185] Ortaokullarda Kurulacak Kurul ve Komisyonlar

[186] Anne Baba Tutumları Ve Çocuk Üzerindeki Etkisi

[187] Farklı Anne Baba Tutumlarının Okul Öncesi Çocuklara Etkisi

[188] İlkokul-Ortaokullarda Oluşturulacak Kurul Ve Komisyonlar

[189] Okul Öncesi Eğitim Programı Kitabı

[190] Okul Öncesi Eğitim Programı

[191] 5. Sınıf İçin Haftalık Örnek Uyum Programı

[192] Öğretim Yöntem ve Teknikleri

[193] Ölçme Değerlendirme ve Mesleki Gelişim

[194] Ergenlik Dönemi ve Ergenle İletişim

[195] Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları

[196] Akran Zorbalığı Sunusu

[197] Okulda İlk Yardım Sunusu

[198] Proje Hazırlama Teknikleri

[199] Bilişim Suçları ve Alınacak Tedbirler 1

[200] Bilişim Suçları ve Alınacak Tedbirler 2

[201] Etkin Sınıf Yönetimi

[202] İlköğretim Sorumluluk Eğitimi

[203] Bilgisayar Destekli Eğitim ve E-Öğrenme

[204] Değişen Okul Rolleri

[205] Öğrenci Tanıma Teknikleri

[206] İletişim Becerileri

[207] Dezavantajlı-Risk Altındaki Çocuklar

[208] Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması İçin Yapılabilecekler

[209] Okul Ve Çevre İlişkisi

[210] Proje Tabanlı Öğrenme

[211] Seçmeli Ders Uygulamaları

[212] Serbest Etkinlik Saati Uygulama Örnekleri

[213] Yaşam Boyu Öğrenme

[214] Bir Öğrenme-Öğretme Aracı Olarak Elektronik Kitap

[215] Öğrenme Stilleri

[216] Öğrenci Merkezli Eğitim

[217] Öğrenci Merkezli Eğitim Sunusu

[218] Okullarda Şiddetin Önlenmesi

[219] Akran Baskısı

[220] Öğrencilerde Zorbaca Davranışlar

[221] E-Okul Üzerinden Veri Girişleri

[222] İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinin Uygulanması

[223] Kaynaştırma Eğitimi ve Bep Hazırlama Teknikleri Sunusu

[224] Okul Projelerinin Değerlendirilmesi

[225] Yaşanan Olumsuzluklar Ve Bunları Ortadan Kaldırmaya Yönelik Çözüm Öneriler

[226] Serbest Etkinlik Saati Uygulama Örnekleri

[227] Öğrencilere Kazandırılması Gereken, Duygu, Düşünce, Bilgi, Erdem, Tecrübe

[228] Öğretim Programı Kazanımlarının Görüşülerek Raporlaştırılması

[229] Öğrenci Merkezli Eğitim

[230] Okul Akademik Başarısının Değerlendirilmesi

[231] Okulda Akademik Başarının Değerlendirilmesi

[232] Okul Aile Birliği Seminer Sunumu

[233] Okula Uyum Sorununu Aşma Yolları

[234] Okula Erişim Ve Devam Oranlarının Artırılmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar

[235] Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması İçin Yapılabilecekler

[236] Çocuk Ruh Sağlığı

[237] Mesleki Etik İlkeleri

[238] Çocuklukta Oluşan Korku ve Kaygılar

[239] Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar Ve Modeller

[240] Etkili Sınıf Yönetimi

[241] Dyned Seminer Çalışması

[242] Değerler Eğitimi ve Okulda Nasıl Uygulanmalı

[243] Çocukların Korku Ve Kaygılarıyla Baş Etmek

[244] Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları Ve Tedavisi

[245] Bilişim Teknolojilerinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri

[246] 4. sınıf öğretim programı ve kazanımları

[247] Derslerin Öğretiminde Materyal Kullanımı, Paylaşımı Ve Değerlendirmesi

[248] Öğrenci Güvenini Artırıcı Çalışmalar

[249] Çocuk Ruh Sağlığı

[250] Seçmeli Ders Uygulamaları

[251] Anasınıfı ve 1. sınıfların İlk günlerde Okula Uyumu

[252] Değişen Okul Rolleri - Hayatboyu Öğrenme Programı

[253] Dezavantajli Ve Riskli Çocuklar

[254] Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Öğrenci Merkezli Eğitim

[255] Dezavantajlı, Risk Altındaki Çocuklar

[256] Etkili Öğrenme Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

[257] Temel İletişim Becerileri

[258] Okul Ve Çevre Güvenliği

[259] Dezavantajlı Ve Riskli Çocuklar

[260] Çocuk Ruh Sağlığı

[261] Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Ve Öğrenci Merkezli Eğitim

[262] Okul Ve Çevre İlişkisi

[263] Ölçme Ve Değerlendirme

[264] Proje Hazırlama Teknikleri

[265] Okul Öncesi ve İlköğretim Yönetmelik İncelenmesi ve Karşılaştırılması

[266] Eğitimde Materyal Kullanımı

[267] Okula Erişim Ve Devamın Sağlanması Tedbirler Ve Müdahaleler

[268] Bilişim Teknolojilerinin Öğrenci Üzerindeki Etkileri

[269] Derslerin Öğretiminde Materyal Hazırlama, Teknolojik Araçları Kullanma

[270] Eğitimde Teknoloji Kullanımı

[271] Çocukların Korku ve Kaygılarıyla Baş Etmek

[272] Okulda Çalışan Herkesin Görevi Olarak Değerler Eğitimi

[273] Yeni İlköğretim Programları ve Yeni Yaklaşımlar

[274] Çocuklarda Korku Ve Kaygı Bozuklukları ve DEHB

[275] Çocukla İletişimde Kullanılan Dil

[276] Yaratıcı Çocuklar

[277] Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Değişme ve Değişim

[278] Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Yeni Ders Programları

[279] Seçmeli Derslerin Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi Araştırması

[280] Öğrencilerin Okul Öğrenme Başarılarını Etkileyen Bazı Temel Değişkenler

[281] Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü

[282] Eğitimde Yeni İletişim Teknolojileri

[283] Okula Uyum ve 1. Sınıf Öğrencilerinde Karşılaşılan Problemler Ve Çözümler

[284] Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık Ders Programları

[285] Dyned Dil Eğitim Sistemi Sıkça Sorulan Sorular

[286] Çocuklarda Davranış Bozuklukları Sebepleri Ve Tedavisi

[287] Çocuklarda Davranış Bozuklukları Ve Çözüm Önerileri

[288] Değerlendirme Türleri

[289] Okul Öncesi ve İlköğretim Temel Donatım Malzemelerinin Asgari Standartları

[290] Akademik Yetersizliklerin Değerlendirilmesi

[291] Okul Başarısını Etkileyen Faktörler

[292] Okul Öncesi Eğitim Programı

[293] Okul Öncesinde Oyunun, Oyunda Yetişkinin İşlevi

[294] Ortaöğretime Uyum Programı Pilot Uygulama ve Değerlendirme Raporu

[295] Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

[296] Proje Tabanlı Öğrenme

[297] İlkokul Ve Ortaokullarda Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgesi

[298] Çocuk Ruh Sağlığı Sunusu

[299] 1. Sınıf Deneyimleri

[300] Örnek Olay Yöntemi

[301] Öğretim Yöntem- Teknikleri Ve Örnek Uygulamalar

[302] 4. Sınıf Öğretim Programı ve Kazanımları

[303] Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Standartları Kılavuz Kitabı

[304] Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi

[305] Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Standartları Veri Girişi Rehber Kitabı

[306] Çocuk Ruh Sağlığı

[307] Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları Ve Tedavisi

[308] 1. Sınıf Çocukların Korkularıyla Baş Etme Yolları

[309] Dyned Seminer Çalışması

[310] Etkili Sınıf Yönetimi

[311] E-Okul Üzerinden Veri Girişleri Not-Devamsızlık

[312] İlköğretim Kurumları İçin Geliştirilen Donatım Standartları

[313] Okul Öncesi, İlkokul Ve Ortaokul Haftalık Ders Dağılımı

[314] İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi

[315] E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi

[316] E-Okul Bilgi Giriş İşlemleri

[317] Çocuk Ruh Sağlığı Seminer Çalışması

[318] Trafik Dedektifleri Projesi Seminer Çalışması

[319] İlköğretim Kurumları Standartları

[320] Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar

[321] Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Öğretim Programları

[322] Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği

[323] Sporun Ders Başarısına Etkileri

[324] Liderlik ve Yöneticilik

[325] Değerler Eğitimi Konusunda Okul Kültürü Oluşturma

[326] İlköğretim Okulları Donatım Standartları

[327] Çocuk Oryantasyon Programı

[328] Değerler Eğitimine Yönelik Öğrencilerde Beklendik Davranışlar Kazandırma

[329] Bep Hazırlama Teknikleri Ve Mesleki Etik

[330] Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyumları

[331] Eğitimde Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

[332] Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar

[333] Birleştirilmiş Sınıflar Uygulaması ve Ders Programı

[334] Eğitici Film İzleme ve Mesleki Açıdan Yorumlama ve Farkındalık Oluşturma

[335] Eğitici Film İzleme ve Mesleki Açıdan Yorumlama ve Farkındalık Oluşturma

[336] Etik Programı ve Değerlendirme Raporu

[337] Ortaöğretimler İçin Eğitim Öğretimde Yeni Düşünceler

[338] Felsefe Dersleri Mesleki Çalışma Raporu

[339] KS Raporlarına Uygun Geliştirilmesi Gereken Alanlar Ve İyileştirici Politikalar

[340] İlköğretim Kurumları Öğretim Programları

[341] Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi

[342] 2. Sınıf Öğretim Programı Ve Kazanımlar

[343] Öğretim yöntem ve Teknikleri

[344] Okul Öncesi Ve İlköğretim Kurumlarında Haftalık Ders Çizelgeleri

[345] Eğitici Film İzleme ve Mesleki Açıdan Yorumlama ve Farkındalık Oluşturma

[346] Öğrencilerde Kötü Alışkanlıkların Zararları ve Korunma Yolları

[347] 2. Sınıf Öğretim Programı Ve Kazanımlar

[348] 5E Öğrenme Modeli Sunusu

[349] Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme

[350] Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Çalışmalarının Plan

[351] Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık Ders Programları

[352] Birleştirilmiş Sınıflar İçin Örnek Haftalık Ders Programları

[353] Eğitici Film İzleme Ve Mesleki Açıdan Yorumlama Ve Farkındalık Oluşturma

[354] Eğitimde Okul, Aile ve Çevre İşbirliğinin Önemi

[355] Eğitimde Okul-Aile Ve Çevre İşbirliği

[356] Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Değişme Ve Eğitim

[357] Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Ve Öğrenci Merkezli Eğitim

[358] Etik Eğitim Programı ve Değerlendirme Raporu

[359] Her Çocuk Özeldir Eğitici Film İzleme Ve Mesleki Açıdan Yorumlama

[360] Korku Nedir Sunusu

[361] Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim İçin Geliştirilen Donatım Standartları

[362] Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Standartları

[363] Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarında Uygulanmakta Olan Ders Programları

[364] Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği İncelemesi

[365] Okullarda İlkyardım

[366] Öğrenci Merkezli Eğitim

[367] Öğrenci Merkezli Eğitim Sunusu

[368] 2015-2016 Sene Sonu Seminer Çalışmaları Evrakları

[369] İlkokul 2015-2016 Haziran Seminer Programı

[370] Meb 2015-2019 Stratejik Planı

[371] Meb 2015-2019 Stratejik Planının İncelenmesi

[372] Mesleki Çalışma Belgesi

[373] Öğrencilerde Toplumsal Duyarlılık Kazandırma Seminer Sunusu
 
[374] Seminer Dilekçesi

[375] Seminer Dilekçesi

[376] Sosyal Ve Kültürel, Sanatsal Etkinliklerin Değerlendirilmesi

[377] Türk İdare Sistemi Ve Protokol Kuralları Sunusu

[378] Eğitim Öğretim Programları Ve Kazanımlar Sosyal Ve Kültürel Etkinlik Raporu

[379] Eğitim Öğretim Programları Ve Kazanımlar Sosyal Ve Kültürel Etkinlik Sunusu

[380] Örnek Kitap Listesi Konulu Seminer Çalışma Raporu

[381] Örnek Kitap Listesi Konulu Seminer Çalışma Sunusu

[382] Okul Öncesi Eğitimi Ve İky 2015-2016 Değişiklikleri Sunusu

[383] 2016 Sene Sonu Mesleki Çalışma Programı

[384] Eğitimde Güncel Sorunlar (Teknoloji) Sunusu

[385] E-Hizmet İçi Eğitim Sunusu

[386] Eğitimin Güncel Meseleleri (küreselleşme, Sosyal Medya, Fatih Projesi)

[387] Mesleki Çalışmalar Okullarda Yürütülen Projelerin Değerlendirilmesi
 
[388] Öncü Bir Eğitimci Olarak Nurettin Topçu Ve Türkiye’nin Maarif Davası

[389] Eğitimin Güncel Meseleleri (küreselleşme, Sosyal Medya, Fatih Projesi)

[390] Eğitimin Güncel Meseleleri (küreselleşme, Sosyal Medya, Fatih Projesi)

[391] Emile Kitap İnceleme Etkinliği Jean-jacques Rousseau

[392] Küçük Ağacın Eğitimi Kitap İncelemesi

[393] Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma Seminer Çalışması

[394] Öncü Bir Eğitimci Olarak Nurettin Topçu Ve Türkiye'nin Maarif Davası

[395] Eğitimde Mesleki Gelişim Ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları Sunusu

[396] Eğitici Film İzleme (Black) Ve Mesleki Açıdan Yorumlama Farkındalık Oluşturma

[397] Eğitimin Güncel Meseleleri (küreselleşme, Sosyal Medya, Fatih Projesi)

[398] Meb 2015 - 2019 Stratejik Plan İncelemesi

[399] İmam Hatip Ortaokulu Seminer Raporları

[400] İmam Hatip Ortaokulu Seminer Raporları 2

[401] Eğitimde Mesleki Gelişim Ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları Sunusu

[402] Eğitimde Güncel Meseleler (ınternet, Sosyal Medya, Küreselleşme)

[403] DYK Etkinliğini Artırmaya Yönelik Alınabilecek Tedbirler

[404] Meb Ve Kurumun Stratejik Planının İncelemesi

[405] Okul Ve Çevre Güvenliği Seminer Çalışması

[406] Okullarda Gerçekleştirilen Mevcut Projelerin Değerlendirilmesi

[407] Özel Eğitim Konularında Yapılan Çalışmalar Raporu

[408] Sosyal - Kültürel Etkinliklerin Değerlendirilmesi

[409] Türkiye'nin Maarif Davası Seminer Çalışması

[410] 2015-2016 Ortaokul Seminer Çalışma Raporu (20-24 Haziran)

[411] Dyk'nın Etkinliğinin Arttırılması İçin Alınacak Tedbirler Sunusu

[412] Eğitimin Güncel Meseleleri (küreselleşme, Sosyal Medya, Fatih Projesi)

[413] Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Dilekçesi

[414] Okullarda Gerçekleştirilen Mevcut Projelerin Değerlendirilmesi Raporu

[415] Özel Eğitim Konularında Çalışmalar Ve İlgili Rapor

[416] Özel Öğretim Konularında Çalışmalar Bep, Hiperaktivite 1

[417] Özel Öğretim Konularında Çalışmalar Bep, Hiperaktivite 2

[418] Eğitimde Güncel Sorunlar Küreselleşme Mesleki Çalışmalar Sunusu

[419] Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Mesleki Çalışma Raporu

[420] Eğitimin Güncel Meseleleri (İnternet Ve Sosyal Medya)

[421] Eğitimin Güncel Meseleleri (Eba ve Merkezi Sınavlar)

[422] Eğitimin Güncel Meseleleri (Merkezi Sınavlar)

[423] Eğitimin Güncel Meseleleri (Küreselleşme)

[424] Türkiye'nin Maarif Davası Seminer Sunusu

[425] DYK’nın Etkinliğini Artırmaya Yönelik Alınabilecek Tedbirler

[426] Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı

[427] Beyin Fırtınası Tekniği

[428] Çatışma yönetimi Seminer Sunusu

[429] Değişen Okul Rolleri

[430] Kurumlardaki Eğitim Hizmetlerinin Niteliğinin Yükseltilmesi

[431] Eğitim Öğretim Programları ve Kazanımları İlkokul

[432] Okulsuz Toplum Kitap İncelemesi - Ivan Illich

[433] Türkiye'nin Maarif Davası Seminer Sunusu

[434] Okul Öncesi, İlkokul Öğretmenleri Mesleki Çalışma Raporu

[435] Öğrencilerimize Toplumsal Duyarlılık Kazandırma Seminer Sunusu

[436] Okul Ve Çevre İlişkisi Seminer Raporu

[437] Okullarda Gerçekleştirilen Mevcut Projelerin Değerlendirilmesi

[438] Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Değerlendirilmesi

[439] Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırmak

[440] Proje Hazırlama Teknikleri

[441] Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma

[442] Eğitimde Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

[443] Sınıf Yönetimi ve Öğretim Teknikleri

[444] Türk İdare Sistemi ve Protokol Kuralları

[445] Yaz Tatillerinin Etkin Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Öneri Ve Görüş

[446] İki Dil Bir Bavul Film Özeti Seminer Raporu

[447] Nurettin Topçu Ve Milli Maarif Davası

[448] Küreselleşme Fatih Projesi Eba Sunusu

[449] Öncü Bir Eğitimci Olarak Nurettin Topçu Ve Maarif Davası Sunusu

[450] 2015-2016 Haziran Tüm Seminer Konuları Raporu

[451] Kariyer Rehberliği Meslek Seçimi, Sınav Sistemi

[452] Liderlik Ve Örgüt Kültürü Meslek Çalışma Raporu

[453] Liderlik Ve Örgüt Kültürü Meslek Çalışma Sunusu

[454] Mesleki Çalışma Örnek Kitaplarla İlgili Sunu

[455] Öğretmenin Başucu Kitapları Listesi

[456] Öncü Bir Eğitimci Olarak Nurettin Topçu Ve Maarif Davası

[457] Teog Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Akademik Başarıyı Artırma

[458] Türkiye'nin Maarif Davası Nurettin Topçu Mesleki Çalışma Sunusu

[459] Öğretmen Kitabı Seminer Raporu - Frank Mccourt

[460] Tepetaklak Filmi  Seminer Raporu - Nelson

[461] Meb 2015-2019 Stratejik Planın İlgili Bölümlerinin İncelenmesi

[462] Okulda Şiddet Seminer Çalışması Sunusu

[463] Okullarda Gerçekleştirilen Projelerin Değerlendirmesi Seminer Çalışma

[464] Okullarda Gerçekleştirilen Sosyal Ve Kültürel Etk Değerlendirilmesi

[465] Sosyal Ve Kültürel Etkinliklerin Öğrencilere Etkisi Sunusu

[466] Türkiye'nin Maarif Davası Kitap Özeti Seminer Çalışması Raporu

[467] Üç Idıots Film Özeti Seminer Çalışması

[468] Öğretim Programlarının Muhteva ve Kazanımları

[469] Akademik Başarı Ve Bir St Öğretim Kurumuna Geçiş

[470] Çevrilmiş Sınıf Modeli

[471] Okullarda Yaz Eğitim Etkinlikleri

[472] Öğretmenliğin Milli Ve Evrensel Sorumlulukları

[473] Sosyal Medya Ve Teknoloji Kullanımının Eğitim Boyutu

[474] Ders Kitapları Ve Öğretim Materyalleri

[475] İşbirliğine Dayalı Öğretim Stratejisi

[476] Kurum Kültürü Ve Aidiyet Duygusunun Kazandırılması

[477] Okul Öğrenci Meclislerinin Etkili Ve Verimli Çalışması

[478] Öğretmenliğin Bilgi Bilinç Ve Erdemlilik Yönü

[479] Sosyal Kültürel Etkinlikler Ve Kitap Okuma Bilinci

[480] Eba İçin Materyal Hazırlanması Konularının Müzakeresi Ve Değerlendirilmesi

[481] Erdemli Bireylerin Yetiştirilmesi Ve Karakter Eğitimi

[482] Her Öğretmenin Okuması Gereken Temel Kitaplar

[482] Her Öğretmenin Okuması Gereken Temel Kitaplar

[483] Kurumsal İlişiler Ve Paydaşlarla İşbirliği Alanları

[484] Okullarda Eğitim Yönetiminde Kalite Ve Gelecek Vizyonu

[485] Yapılandırmacı Öğrenme

[486] Evin Okula Yakınlaşması Ve Anne Baba Eğitimi Projesi

[487] Her Öğretmenin İzlemesi Gereken Filmler Ve Konularının Değerlendirilmesi

[488] Okul Tanıtımı Ve Kurumsal Algının Yönetimi

[489] Tam Öğrenme, Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejileri

[490] Eğitimde İleri Olan Ülkelerin Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi

[491] Eğitimde Mesleki Gelişim Ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları

[492] Matematik Dersini Korkulu Bir Ders Olmaktan Çıkarmak İçin Öneriler

[493] Nurettin Topçu Türkiyenin Maarif Davası Kitap İncelemesi

[494] Küreselleşmenin Eğitim Boyutu Üzerine Etkileri Sunusu

[495] Koro Filmi Değerlendirme Raporu

[496] Yıl Sonu Seminer Raporu

[497] Billy Eliot Filmi Değerlendirme Raporu

[498] Eğitimin Güncel Meseleleri (Küreselleşme, Sosyal Medya, Fatih Projesi)

[499] Öğrencilerin Zararlı Alışkanlıklardan Korunması Ve Şiddetin Önlenmesi Sunu

[500] Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Ve Azaltılması Eylem Planı


Umarım faydalı olur.

Selam ve dua ile kalın.

Kaynak: webdeogren
[url=http://www.webdeogren.com/forum/index.php?topic=6224.0][/url]
Ara
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  EĞİTİM-BİR SEN DEN TOPLU İSTİFA elif60 0 1,032 07-17-2014, Saat:01:01 AM
Son Yorum: elif60
  30 Haziran Tüm Öğretmenlere Tatil Resmi Yazı habibocak 1 1,464 06-27-2014, Saat:12:35 PM
Son Yorum: Admin

Anahtar Kelimeler

[500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu, [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu indir, [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu Videosu, [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu online izle, [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu Bedava indir, [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu Yükle, [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu Hakkında, [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu nedir, [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu Free indir, [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu oyunu, [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu download
Konu Açıklaması

Şu anda [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu dosyasını inceliyorsunuz. [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu dokümanını sitemizden ücretsiz ve üye olmadan indirebilirsiniz. [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu dokümanı 06-27-2014, Saat:12:35 PM tarihinde sitemize eklenmiştir. [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu dosyası sitemize gönderilmiş ve site yöneticileri tarafından egitimdeposu.net sitemize eklenmiştir. Gönderen kısmı belirtilmemiş dosyalar sitemizde alıntıdır. [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu dokümanı her sene güncellenecektir. [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu indir, [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu yükle, [500 Tane Toplu] Eylül-Haziran Mesleki Çalışma Raporu örneğiHızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Yukarı Git
İletişim | Eğitim Deposu | | Arşiv | RSS Beslemesi