Facebook

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sağlıklı mı Yaşamak İstiyoruz: Bitkileri İnceleyelim

#1
Sağlıklı olmak, genç kalmak, uzun yaşamak gibi birçok isteklerimiz için çoğumuz bitkilere müracaat ediyoruz. Çoğumuz da faydasını görüyoruz elbette. Bulduğum bazı bilgileri yine paylaşayım dedim. İnşaallah faydalı olur Angel Buyrun yazımız:


As­pir ya­ğı: As­pir ya­ğı ki­lo kon­tro­lün­de di­ye­tis­yen­le­rin re­çe­te et­ti­ği en önem­li ürün­ler­den. Vü­cut­ta­ki yağ mo­le­kül­le­ri­ni par­ça­la­ya­rak za­yıf­la­ma­ya yar­dım­cı olu­yor. Se­lü­lit te­da­vi­si­ne de des­tek amaç­lı kul­la­nı­lı­yor.

Ceviz yağı: Omega 3 esansiyel yağ asidi içerdiğinden kötü kolesterolün kandaki seviyesini düşürüyor. Ayrıca zihin sağlığını destekliyor. Cilt ve saç sağlığına destek oluyor.

Çö­re­ko­tu ya­ğı: Çö­re­ko­tu to­hum­la­rı ta­rih­te en çok kul­la­nı­lan ve de­ğer ve­ri­len to­hum­lar­dan bi­ri. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni des­tek­le­yi­ci et­ki­si ne­de­niy­le vü­cut di­ren­ci­ni ar­tı­rı­yor. Sin­di­ri­mi ra­hat­la­tı­yor ve en önem­li­si em­zi­ren an­ne­ler­de sü­tü ar­tır­ma­ya yar­dım­cı olu­yor. Eg­ze­ma ve se­def has­ta­lı­ğı­na kar­şı des­tek amaç­lı kul­la­nı­lı­yor.

Hin­dis­tan ce­vi­zi ya­ğı: Ro­ma­tiz­mal ağ­rı­lar­da, kas ve ek­lem so­run­la­rın­da kul­la­nıl­dı­ğı gi­bi, ge­be ka­dın­lar­da gö­bek çat­lak­la­rı­nın oluş­ma­ma­sın­da et­ki­li. Ay­rı­ca em­zi­ren an­ne­ler, me­me ba­şı çat­la­ğı­nı ön­le­mek için de ha­ri­cen kul­la­na­bi­li­yor. Do­ğal bir koz­me­tik olan ya­ğın; saç dip­le­ri­ni güç­len­di­ri­ci, can­lı, par­lak­lık sağ­la­yı­cı, dol­gun­luk ar­tı­rı­cı özel­lik­le­ri de var.

Balık yağı: Omega 3 balık yağı hem çocukluk yaşlarından itibaren çok sayıda metabolik faaliyetin sağlıklı devam etmesi için gerekli görülüyor hem de sağlıklı yetişkinlerde korunma amaçlı kullanılabiliyor. Deniz kaynaklı Omega 3 yağ asitleri olan EPA ve DHA’yı içeren balık yağı; beyin, sinir ve göz gelişimini desteklerken, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.

Ke­ten to­hu­mu ya­ğı: Kalp sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ma ve do­la­şı­mı des­tek­le­me özel­lik­le­ri var. Ay­rı­ca kal­si­yum emi­li­mi­ni ar­tı­ra­rak ke­mik sağ­lı­ğı­nı ko­ru­yor. Ome­ga 3 des­te­ği olan yağ, sin­di­rim sis­te­mi­ni de des­tek­li­yor.

Susam yağı: Gü­ne­şin za­rar­lı ışın­la­rı­na kar­şı ko­run­ma­ya yar­dım­cı. Sağ­lık­lı bronz­laş­mak için de ha­ri­cen kul­la­nı­la­bi­lir. Su­sam ve ce­viz ya­ğı ka­rı­şı­mı ise gü­neş le­ke­le­ri­ne kar­şı et­ki­li­dir. (3 bi­rim su­sam ya­ğı ve 1 bi­rim ce­viz ya­ğı ka­rış­tı­rı­la­rak ha­ri­cen cil­de uy­gu­la­nır.)

Üzüm çe­kir­de­ği ya­ğı: Kalp ve da­mar sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı­na, do­la­şım sis­te­mi­nin sağ­lık­lı ça­lış­ma­sı­na ve kö­tü ko­les­te­ro­lün azal­tıl­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor. Göz al­tı mor­luk­la­rı­nın gi­de­ril­me­sin­de et­ki­li. Cilt nem­len­di­ri­ci­si.

Nar çekirdeği yağı: Cildi yenileme ve canlandırma amacıyla tercih ediliyor. Yaşlanmayı geciktirici etkisi var. Antiaging özelliğiyle kırışıklıkların giderilmesinde kullanılabiliyor.

Ka­bak çe­kir­de­ği ya­ğı: Bir haf­ta kul­la­nıl­dı­ğın­da bi­le pros­tat so­run­la­rı­nı azal­tı­yor. Ka­dın­lar­da da 45 ya­şın­dan son­ra id­rar tu­ta­ma­ma gi­bi sı­kın­tı­la­rın gi­de­ril­me­sin­de et­ki­li. Kel­lik te­da­vi­si­ne des­tek amaç­lı da kul­la­nı­lı­yor.

Isır­gan to­hu­mu ya­ğı: Özel­lik­le saç, cilt ve ke­pek prob­lem­le­rin­de çok et­ki­li. Cil­di ye­ni­le­yi­ci özel­li­ği­nin ya­nı sı­ra ba­ğı­şık sis­te­mi­ni des­tek­li­yor.

Kaynak: haberinbizden
Cevapla
Konu Açıklaması

Şu anda Sağlıklı mı Yaşamak İstiyoruz: Bitkileri İnceleyelim dosyasını inceliyorsunuz. Sağlıklı mı Yaşamak İstiyoruz: Bitkileri İnceleyelim dokümanını sitemizden ücretsiz ve üye olmadan indirebilirsiniz. Sağlıklı mı Yaşamak İstiyoruz: Bitkileri İnceleyelim dokümanı tarihinde sitemize eklenmiştir. Sağlıklı mı Yaşamak İstiyoruz: Bitkileri İnceleyelim dosyası sitemize gönderilmiş ve site yöneticileri tarafından egitimdeposu.net sitemize eklenmiştir. Gönderen kısmı belirtilmemiş dosyalar sitemizde alıntıdır. Sağlıklı mı Yaşamak İstiyoruz: Bitkileri İnceleyelim dokümanı her sene güncellenecektir. Sağlıklı mı Yaşamak İstiyoruz: Bitkileri İnceleyelim indir, Sağlıklı mı Yaşamak İstiyoruz: Bitkileri İnceleyelim yükle, Sağlıklı mı Yaşamak İstiyoruz: Bitkileri İnceleyelim örneğiHızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Yukarı Git
İletişim | Eğitim Deposu | | Arşiv | RSS Beslemesi