Facebook

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Yeni nesil meslekler hangileri ?

#1
DpXCd.jpg

Meslek Tanıtımları

ARKEOLOJİ
Amacı:
Bu programın amacı, insanın varoluşundan antik çağın sonuna kadar süren bir zaman içinde oluşan kültür ve uygarlıkları incelemek ve bu konuda eğitim yapmaktır. Öğrenimi:
Öğrenim süresi 4 yıldır. Programda Klasik Arkeoloji, Paleotik Yerleşim Biçimleri, Mezopotamya ve Önasya Arkeolojisi, Arkaik Devir Mimarlığı, Kazı Teknikleri, Resim- Fresk-Mozaik gibi dersler verilir.
Aranılan Özellikler:
Arkeoloji programında okumak isteyen bir bireyin geçmiş uygarlıkları incelemeye meraklı, bilimsel araştırma yapmaya istekli, analitik düşünme gücünün yüksek olması gerekir. Arkeoloji alanında başarılı olabilmek için hem modern hem de eski dillerden birini öğrenmekte büyük yarar vardır. Kariyeri:
Mezunları “Arkeolog” unvanı ile görev yaparlar. Arkeologlar tarih öncesi ve eski çağ dönemlerinde yaşamış toplumların bıraktıkları her türlü kalıntıyı, kronolojik bir düzen içinde karşılaştırmalı olarak inceleyerek geçmiş dönemleri aydınlatmaya çalışırlar. Arkeoloji mezunlarının en temel çalışma alanı müzelerdir. Ayrıca Maden Tetkik Arama Enstitüsü´nde ve turizm kuruluşlarında da çalışma olanakları vardır.


BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
Amacı:
Bu programın amacı, tıpta ve biyolojik bölümlerde kullanılan cihazların montajı, kullanımı, bakımı ve onarımı alanında çalışacak elemanlar yetiştirmektir.
Öğrenimi:
Öğrenim süresi 4 yıldır. Aranılan Özellikler:
Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümüne girmek isteyenlerin bu tür cihazlara karşı ilgili ve meraklı, el ve kollarını ustalıkla kullanabilen ayrıca fen derslerinde başarılı ve şekil uzay ilişkilerini görebilen kişiler olmaları gerekir.
Kariyeri:
Mezunlar resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde ve laboratuarlarda görev alabilirler. Ayrıca bu aletlerin satışını yapan medikal firmalarında pazarlamacı olarak da çalışabilirler.


BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Amacı:
Mühendisler prototip ürün geliştirilmesini otomatik ve hızlı bir şekilde yapmak için bilgisayar destekli tasarım teknikleri kullanmaktadırlar. Her daldaki öğrenciler ve meslek sahipleri, meslektaşları ve dünyadaki bireylerle iletişim kurmak için bilgi ekspres yolunu (Internet) seçmektedirler. Bilgisayar teknolojisinin bu çeşitli uygulamalarının sonucu olarak, bilgisayar profesyonellerine olan gereksinim belirli bir hızla artmaktadır. Bölümün amacı bu gereksinimi karşılamaktır. Öğrenimi:
Bilgisayar ve bilişim mühendisliği, zeki sistemler, bilim mühendisliği, bilgisayar bilişim sistemleri, bilgisayar grafiği, robotlar vs. gibi bilgisayar ve ilgili teknolojilerin yapısını, fonksiyonlarını ve uygulamalarını içeren geniş bir disiplindir.
Bölümde; Yapısal Programlamaya Giriş, Bilimsel Programlamaya Giriş, Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş, Sistem Programlama, Biçimsel Diller ve Makineler Kuramı, Algoritma Analizi, Bilgisayar Mimarisine Giriş, Çokluortam Hesaplama, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim, Yapay Zekaya Giriş gibi dersler okutulmaktadır. Aranılan Özellikler:
Bu bölüme girmek isteyen adayların, bilgisayar ve bilişim konularına ilgili, teknik zekaya sahip kişiler olmaları, bölümlerindeki başarılarını arttıracaktır.
Kariyeri:
Bilişim sektörü bir çok ülke ekonomisinde gelişmenin motoru rolü oynamaktadır. Günümüzde bilişim sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına çok geniş alanlarda kullanılmaktadır. Bilişim sistemlerinin, seçimi, uygulaması, kullanımı şirketlere önemli rekabet avantajı kazandırmaktadır. Bu bakımdan günümüzün yöneticileri bilişim sistemlerini bir destek birimi ve maliyet unsuru değil, pazar payını artıran, işini büyüten ve/veya iş modelinin temelini oluşturan bir fırsat olarak görmektedirler. Ülkemizde bilişim sektörü oldukça zayıftır ve sektörde önemli bir insan gücü açığı vardır. Boğaziçi Üniversitesi´nde, bu bölümde öğretimin 2 senesini Amerika´da (SUNY Binghamton) tamamlama olanağı vardır.


ENDÜSTRİYEL TASARIM
Amacı:
Endüstriyel tasarım en temel anlamda ürünler ve insanlar arasındaki her türlü algısal, fiziksel ve işlevsel ilişkilerin anlamlı bir şekilde kurgulanmasını amaçlar. Öte yandan, bunu bir firma bağlamında ve piyasa mekanizması içinde gerçekleştirdiği için, endüstriyel tasarım firmaların üründen kar beklentisi ile müşterilerin aynı üründen değer (fiyat karşılığı elde edilen işlevsel ve sembolik fayda) beklentisini yaratıcılık ve yenilik yoluyla uzlaştırmayı da amaçlar. Tüm bu nitelikleriyle, bir meslek ve disiplin olarak endüstriyel tasarım günümüzde giderek insan zekası, yaratıcılığı ve hayal gücünün somut bir ürüne dönüştürülmesinin güçlü bir ifadesi olarak anlaşılmaktadır.
Öğrenimi:
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü programı dört yıllık olup sekiz dönem ve yaz stajlarından oluşur. Birinci yılda, öğrenciler temel tasarım ilke ve prensiplerini öğrenip, görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelirler. Belirli programa göre yapılan uygulamalarla yaratıcı yeteneklerini geliştirirler. Bu uygulamalarla çeşitli malzemeleri ve kullanım tekniklerini de öğrenirler. Yapılan uygulamalardan bilinen örneklerin kopya ya da taklit edilmesi yerine, yeni bakışlarla kişisel yaratıcılığı olan çözümler yapılır. Birinci yıl sonunda altı haftalık yaz stajı bölüm işliklerinde yapılır. İkinci yılda öğrenciler, endüstriyel tasarımlar uygulama ve araştırmalarına yöneltilirler. Stüdyolarda sürekli çalışmalarla basit proje çözümleri yaparlar. Dört haftalık yaz stajı endüstriyel fabrikalarda yapılır. Üçüncü yılda verilen projeleri, öğrenciler çok kapsamlı düşünerek, estetik ve işlerliği bir bütün içinde çözüp, kişilik kazanmış tasarımlar ortaya koyarlar. Yaz stajı, tasarım bürolarında dört haftadır. Dördüncü yılda verilen projeleri, öğrenciler önceki birikimlerine göre eksiksiz çok yönlü çözerek profesyonelce sunmaya çalışırlar. Aranılan Özellikler:
Bu bölümü tercih edecek adayların; yaratıcı zekaya sahip, üretken, yeni yaklaşımlara açık ve hayal güçlerinin kuvvetli olması, bölümlerindeki başarılarını arttıracaktır.
Kariyeri:
Bu bölümden mezun olanlar otomotiv endüstrisi, mobilya endüstrisi, iç mimarlık-dekorasyon, grafik tasarım ve ambalaj konularında çalıştıkları gibi kişisel eğilimlerine göre kendi özel tasarım bürolarını kurabilirler.


HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
Amacı:
Gelişen hava ulaşım araçlarının yapımı,bakımı,tasarlanması ve teknik araçların güvenli bir biçimde seyredebilmesi için gerekli önlemleri alabilecek teknik insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. Makine, İnşaat, Elektrik, Metalurji Mühendislikleriyle ortak özellikler taşır. Çeşitli mühendislik sistemlerinin hava etkileşimlerine ilişkin sorunlarını inceler ve bu konuda eğitim yapar. Öğrenimi:
Öğrenim süresi 5 yıldır. Matematik, Fizik, Kimya, Havacılık Yapıları uçak roket motor tasarımı mühendislik ortak alan dersleri alırlar.
Aranılan Özellikler:
Bu bölümü seçecek adayların; havacılık-uzay bilimlerine ve fizik, astronomi konularına ilgi duyan, bilimsel araştırmalara meraklı ve yaratıcı bir yapıya sahip olması gerekir. Kariyeri:
Mezunlara “Havacılık ve Uzay Mühendisi” ünvanı verilir. Mezunlar ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK, TUSAŞ, THY, THK ve özel havacılık şirketlerinde görev alabilirler.


HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ
Amacı:
Hemşirelik Esasları dersi, hemşirelik eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik olup, insanı kendine özgü varlığı ve gereksinimleri içinde çevresi ve toplumla birlikte, bütüncül bir anlayışla ele alan, bireysel sağlık kuralları ve temel insan gereksinimleri doğrultusunda mesleğin temel kavram ilke, kural, yöntem ve uygulamalarını öğreterek, diğer mesleki derslere temel oluşturan bir derstir. Hemşirelik Esasları ile ilgili temel kavram ve ilkeleri inceleyerek bunları ülke gereksinimleri doğrultusunda; öğrencinin, birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşirelik disiplininin önemini, konumunu, rol ve işlevlerini, diğer sağlık disiplinleri ile ilişkilerini kavramasını; hastalık veya sakatlık halinde, birey ve ailesine ilişkin sağlık sorunlarını belirleyip çözümleme ve bakım süreci uygulamasında doğru ve yerinde karar verme yeteneğini ve bu bilgiler doğrultusunda psikomotor becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.
Öğrenimi:
Eğitimleri süresince öğrenciler; Hemşirelik Mesleğinin Tarihçesini, İnsan Yapısı ve Fonksiyonlarını, İlaçları, İlaçların Etki ve Yan Etkilerini, İlaçların Korunması ve Uygulanmasını, Mesleği Uygularken İnsan Davranışlarının Sebeplerini, İnsan İlişkilerini, Bulaşıcı Hastalıkların Bulaşma ve Yayılma Yolları ile Alınacak Tedbirleri, Uygun Eğitim Araçlarının Seçimini, İlkyardım, Temel Hasta Bakımı İlke ve Yöntemlerini, Bunların Hastaya Uygulanmasını, Cerrahi Müdahale Gerektiren Hastaların Bakımını, Çocuk Hastaların Bakım İlkeleri ve Uygulamasını, Doğum ve Aile Planlamasını, Akıl Sağlığı ve Hastalıklarını, Hastaların Özelliklerine Göre Gerekli Bakımı, Sağlık Hizmetleri ile İlgili İstatistiki Bilgi Toplama ve Değerlendirme Yöntem ve uygulamalarını öğrenirler. Aranılan Özellikler:
Bu bölümü tercih edecek adayların; üst düzeyde genel yeteneğe sahip, biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu yüksek, çabuk ve doğru karar verebilen, tedbirli, tertipli, şefkatli, sevecen, bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kişiler olmaları gerekmektedir.
Kariyeri:
Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, devlet hastanelerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu´na bağlı hastanelerde, dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında, çeşitli kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar. Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında, en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.

KİMYA & BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Amacı:
Kimya-Biyoloji Mühendisliği; Kimya, Biyoloji, Matematik ve Mühendislik bilim alanlarının üstüne yapılandırılmış bir disiplindir. Amacı, bu alanlarda kendisini geliştirebilecek ve ilgili sektörlerde başarılı olabilecek gençler yetiştirmektir. Öğrenimi:
Öğrencilerin temel hazırlık dersleri arasında yaşam bilimleri ve biyoteknoloji dersleri vardır. Mühendislik alan dersleri hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde kimya ve biyoloji sistemleriyle entegre bir şekilde eşzamanlı olarak sunulmaktadır. Hayat bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknolojideki önemli buluşlar kimya-biyoloji mühendisliği eğitiminin önemini son senelerde daha belirgin ortaya çıkarmıştır. Bu bölümde; Biyolojiye Giriş, Biyokimya, Genel Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı ve Kütle Aktarımı, Reaksiyon Mühendisliği, Proses ve Ürün Tasarımı, Modelleme, Simülasyon ve Kontrol, Kimya-Biyoloji Mühendisliği Laboratuarı gibi derslerin okutulmasının yanı sıra proje ve staj programları da mevcuttur.
Aranılan Özellikler:
Bu bölümü tercih etmek isteyen adayların, fen bilimlerinde başarılı, teknik ve sayısal zekaya sahip, sanayide çalışma kriterlerine uygun kişiler olması gerekmektedir. Kariyeri:
Kimya mühendisliğine biyoloji tabanının entegre olması Kimya-Biyoloji mühendisleri için sanayide çok kapsamlı istihdam olanakları yaratmaktadır. Gıda, ilaç, sağlık, elektronik, kimya, tekstil, kağıt, malzeme, enerji ve tarım sektörleri mezunlarımızın çalışacakları sektörlerden bazılarıdır. Son senelerde DNA dizisi ve biyoteknolojideki önemli buluşların, insanlığın geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, kimya-biyoloji mühendisliği eğitiminin önemi daha da belirgin olarak ortaya çıkıyor. Kimya mühendisliğine moleküler biyoloji ve biyoteknoloji tabanının eklenmesiyle oluşan Kimya-Biyoloji mühendisliği disiplininin gıda, ilaç, biyoteknoloji gibi alanlarda yeni istihdam olanakları yaratacağına ve cazip bir meslek olacağına inanılıyor.


KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
Amacı:
Ulaşımdan (metro, uçak, uydu, otomobil vb..) yaşamsal alana (büyük oteller ve iş merkezleri, bankalar vb.) sanayinin her dalında (kağıt, çimento, gıda, otomotiv vb..) kalitenin ve verimliliğin arttırılmasını sağlayan en önemli etken olan,otomasyon sistemlerinin tasarımına ilişkin kuramsal ve çağdaş bilgilerle donatılmış kontrol mühendisleri yetiştirmektir. Kontrol mühendisliği; elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin ve hizmet sektörünün amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik dalıdır.
Öğrenimi:
Kontrol mühendisliği bölümü öğrencileri, Endüstriyel Otomasyon, Bina Otomasyonu, Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri, Endüstriyel Veri İletişim Sistemleri gibi dersleri alırlar. Aranılan Özellikler:
Bu bölümü seçecek adayların mekanik sistemlere ilgi duyan,bilimsel araştırmalara meraklı, sayısal yeteneğe sahip, iyi bir araştırıcı ve tasarımcı bir yapıya sahip olması gerekir.
Kariyeri:
Mezunlara “Kontrol Mühendisi” unvanı verilir. Çeşitli fabrikalarda ya da küçük işletmelerde, bakım onarım ya da hizmet sektörünün otomasyon işlerinde çalışabilirler.


MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
Amacı:
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; sentetik ve biyolojik polimeriler ,seramikler ve metalleri inceleyen bir çalışma alanı olup, kimya ve malzeme mühendislikleri ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Bugün bir dizi endüstriyel ve teknolojik alanda çeliğin yerini yüksek mukavemetli polimeriler alıyor. Kurşun geçirmez camlar, yanmayan plastikler, yüksek sıvı emme özelliği olan süper emiciler, optik aletler, elektrik iletkenleri, yapay deri, ilaç yükleme sistemleri, polimeri uygulamalarına birkaç örnektir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programının amacı, geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerinin tasarım ve uygulamaları için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Öğrenimi:
Öğrenim süresi 4 yıldır. Bölüm öğrencileri, Matematik, Malzeme Bilimine Giriş, Genel Kimya, İstatistik, Malzemelerin Mekaniği, Modern Fizik, Malzeme Üretim Süreçleri, Malzeme Laboratuarı, Sayısal Analiz, Polimeri Kimyası, İşletme Yönetimi gibi derslerin eğitimini alırlar.
Aranılan Özellikler:
Bu bölümü seçecek adayların fen ve matematik alanlarında başarılı üstün bir genel akademik yeteneğe, sayısal düşünme, tasarım yeteneklerine sahip, yaratıcı, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir yapıya sahip olması gerekir. Kariyeri:
Bölüm mezunlarına “Malzeme Bilimi Mühendisliği” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar, geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerinin üretimini yapan endüstrilerin yanı sıra fizik, kimya biyoloji alanında uygulamalı alıştırma yapan kurumlarda da iş bulabilirler.


PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM
Amacı:
Bu bölümün amacı; insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.
Öğrenim:
Öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümde; Meteoroloji, Peyzaj Mimarisi Temel İlkeleri, Perspektif, Model Çizme Tekniği, Süs Bitkileri Üretim Tekniği, Şehir ve Bölge Planlamanın Temel İlkeleri, Peyzaj Ekolojisi, Kırsal Çevre Sorunları, Ağaçlandırma, Bitki Sosyolojisi gibi dersler okutulmaktadır. Aranılan özellikler:
Yaratıcı düşünce sahibi ve yeniliklere açık, estetik duygusu kuvvetli ve çevre konusunda duyarlı kişiler meslekte başarılı olabilirler.
Kariyeri:
Bu programı bitirenler Peyzaj Mimarı ünvanı verilir. Peyzaj Mimarı doğal çevreyi bozmadan, insan gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılanması için planlar yapar. Bir kentte; parkların, bahçelerin, tarım alanlarının, yol ve binaların nerelere yerleştirilmesi gerektiği konusunda incelemelerde bulunur. Peyzaj Mimarı; genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alır.


TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ
Amacı:
Küreselleşen bilgi toplumunun bireyleri arasında bağlantı kurulmasını sağlayabilecek, hızlı ve yüksek kaliteli veri aktarma kapasitelerine talebin sürekli artması bu alanda araştırma ve geliştirme etkinliklerinin hız kazanmasına ve telekomünikasyon mühendisliğinin gözde bir meslek alanı olmasına neden olmuştur. Programlar yazılım ve donanım temellerini içeren derslerle desteklenmektedir. Bu mühendislik disiplininde haberin üretimi, dağıtımı ve algılanması esastır. Ses, veri görüntü ve TV sistemleri, lokal alan ve diğer bilgisayar haberleşme ağları bu disiplinin ana uygulama alanlarıdır. Ayrıca radar ve uzaktan algılama teknikleri önemli işleme uygulamalarıdır. Öğrenimi:
Öğrenciler öğrenimleri süresince Lineer Cebir, Genel Kimya, Olasılık ve İstatistik, Telekomünikasyona Giriş, Diferansiyel Denklemler, Elektrik Devre Temelleri, Malzeme İnsan ve Toplum Bilimleri, Elektronik, Veri Yapıları, Yazılım Prensipleri, Kontrol Sistemleri gibi derslerin eğitimini alırlar.
Aranılan Özellikler:
Bu bölümü seçecek adayların; kuvvetli bir bilim temeline ve proje odaklı mühendislik becerilerine sahip, sayısal yetenekleri gelişmiş, tasarımcı bir yapıya sahip olmaları gerekir. Kariyeri:
Bu bölüm mezunlarına “Telekomünikasyon Mühendisi” unvanı verilir. Enformasyon teknolojisine ilişkin alanlarda kolaylıkla iş bulabilirler. Mezunlar yurt içi veya dışında hızla büyüyen telekom ve internet şirketlerinde lider konumunda çalışabilir. Ayrıca ALCATEL, TELETAŞ, NETAŞ, SİEMENS, TRT, ASELSAN, TELSİM, TURKCELL gibi gsm firmaları, TUBİTAK, sivil ve askeri devlet kuruluşları ile, bilgisayar ve diğer özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler.


TURİZM VE OTELCİLİK
Amacı:
Turizm ve otelcilik programının amacı, otelcilik ve turizm alanında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Öğrenim:
Turizm ve otelcilik programında ilk yıl, Türkçe, İşletmecilik, Muhasebe, Yabancı Dil, Büro, Seyahat Acenteleri, Turizm Ekonomisi, Turizm Pazarlaması, İktisat gibi temel işletme bilgilerini vermeye yönelik, ikinci yılda ise Ulaştırma, Seyir ve Organizasyonu, Konaklama Muhasebesi, Tesis ve Aletlerin Onarımı, Büro, Kat Hizmetleri, Genel Turizm Bilgisi gibi dersler okutulmaktadır. Seçilen bölüme göre seyahat acentelerinde veya otel işletmelerinde staj zorunluluğu vardır. Önlisans programı 2 yıllıktır. Aranan nitelikler:
Meslekte başarılı olmak için, güleryüz, sabır, hoşgörü sahibi olma ve çok iyi derecede yabancı dil bilme gibi özellikler gerekir. Turizm ve otelcilik sektöründe çalışmak isteyenler, ayrıca, insanlarla iyi ilişki kurabilmeli, kültürlü ve dinamik olmalıdırlar.
Kariyeri:
Mezunlar “Turizm Meslek Elemanı” unvanını kazanırlar. Turizm meslek elemanı, turistlik otellerde müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılamada ve gerekli düzenlemeleri yapmada turizm işletmecisine yardımcı olur; resepsiyonist, muhasebeci olarak görevleri yürütür, seyahat işletmeciliği, tur operatörlüğü yapabilir.


TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
Amacı:
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanlarında yönetici düzeyinde eleman yetiştirmektir. Yönetici düzeyinde elemanların yetişmesi için, çağdaş turizm anlayışına göre müşterilerin her türlü gereksinimini karşılayabilmek, çok yönlü hizmet verebilmek amacı ile nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir. Öğrenim:
Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans programının ilk yıllarında Matematik, Hukuk, İstatistik ve Muhasebe gibi temel iktisadi derslere yer verilir. Daha sonraki yıllarda Turizm İşletmeleri ve Yönetimi, Pazarlama, Personel Yönetimi, Turizm Pazarlaması, İş Hukuku, Halkla İlişkiler ve Yabancı Dil konularında eğitim sürdürülür. Lisans eğitimi boyunca dersler teorik ve daha çok uygulamaya yönelik olarak yürütülür. Eğitim süresi 4 yıldır.
Aranılan özellikler:
Bu sektörde başarıyı yakalamak için sektördeki yenilikleri takip edebilecek seviyede çağdaş düşünceli olmak, yaratıcı fikirler üretebilmek ve yöneticilik özelliklerine sahip olmak gerekir. Kariyer:
Mezunlarına Lisans Diploması ve “Turizm İşletmecisi ya da Otel Yöneticisi” unvanı verilir. Bu bölüm mezunları daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırlar. Otellerin çeşitli hizmet birimlerinden sorumlu kişileri görevlendirir ve bu kişilerin çalışmalarını denetlerler, müşterilere verilecek hizmetleri planlarlar.


TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Amacı:
Bölümünün amacı, gençleri çağdaş bilgi, beceri, etkin karar verme teknikleri; olanakları ve zorlukları tanımlama yetisi ile donatarak bugünkü ve gelecekteki konaklama, yiyecek-içecek ve seyahat sektörlerine çağdaş eğitim ve staj gibi sektörel deneyim olanaklarıyla hazırlamaktır. Turizm ve Otel İşletmeciliği programı, Turizm endüstrisinin iki temel alanı olan Otel İşletmeciliği ve Seyahat Yönetimi alanında nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenim:
Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans programının ilk yıllarında; Matematik, Hukuk, İstatistik ve Muhasebe gibi temel iktisadi derslere yer verilir. Daha sonraki yıllarda; Turizm İşletmeleri ve Yönetimi, Pazarlama, Personel Yönetimi, Turizm Pazarlaması, İş Hukuku, Halkla İlişkiler ve Yabancı Dil konularında eğitim sürdürülür. Lisans eğitimi boyunca dersler teorik ve daha çok uygulamaya yönelik olarak yürütülür. Eğitim süresi 4 yıldır. Aranılan özellikler:
Bu bölüme girebilmek için özel bir şart olmamakla birlikte, bu sektörde başarıyı yakalamak için düzgün fizik, güleryüz, sabır, hoşgörü sahibi olma ve çok iyi derecede yabancı dil bilme gibi özellikler gerekir. Turizm ve otelcilik sektöründe çalışmak isteyenler, ayrıca, insanlarla iyi ilişki kurabilmeli, kültürlü ve dinamik olmalıdırlar.
Kariyeri:
Mezunları, oteller, yiyecek – içecek işletmeleri, tatil köyleri, seyahat acenteleri, tur organizasyonları, ulaşım işletmeleri gibi kurum ve kuruluşlarda çalışma olanağına sahiptirler.


ULUSLARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
Amacı:
Avrupa ile entegrasyon sürecinde bulunan Türkiye´de bu bütünleşme sürecini her yönüyle öğrenecek ve bu süreç içinde Türk kamu ve özel sektörüne önemli katkılarda bulunacak uzmanlar yetiştirmektir. Öğrenimi:
Öğrenim süresi 4 yıldır. Uluslararası İlişkiler, AB´nin Tarihsel Gelişimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası Siyasal Ekonomi, İnsan Haklarının Korunması, Uluslararası İlişkiler Teorileri gibi dersler okutulur.
Aranılan Özelikler:
Bu bölümü seçeceklerin; düşüncelerini iyi ifade edebilen, insan ilişkilerinde yetenekli, siyaset, felsefe, hukuk, ekonomi, sosyoloji, tarih konularına ilgi duyan, yabancı dil bilen ve dünyadaki gelişmeleri izleyen dinamik kişilikte bireyler olmaları gerekir. Kariyeri:
Mezunları; Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış İşleri Bakanlığı, AB Genel Sekreterliği gibi kuruluşlardan OECD, IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, NATO gibi uluslar arası kuruluşlara kadar değişik kademelerde görev ve sorumluluk alabilirler.


ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Amacı:
Diplomasi alanında devlet ve özel sektörün ihtiyacı olan uluslararası sistemin; tarihi, geçirdiği evreler, sistemin bütçesi ve yapısı ile ilgili olarak eğitim vermektedir.
Öğrenimi:
Öğrenim süresi 4 yıldır. Bu bölümde okuyan öğrenciler; Siyasal Tarih, Siyaset bilimi, Toplum Bilimi, Devlet Hukuku, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası gibi dersler okumaktadırlar. Aranılan Özellikler:
Bu bölümü seçecek olan adayların; siyasal yeteneğe sahip, uluslararası alanda yeteneklerini gösterebilecek kişiler olması gerekmektedir.
Kariyeri:
Dış işleri Bakanlığınca açılacak sınavı kazandıkları taktirde “Diplomat” unvanını almaktadırlar. Başta Dış işleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslar arası bankalar ve özel şirketlerde çalışabilirler.


ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK
Amacı:
İşletmeler ürettikleri malları sadece kendi coğrafyalarında değil aynı zamanda diğer ülkelerde de satmaktadırlar. Bu bölüm, malların üretilen yerden, satılan yerlere ulaştırılması konusunda bilgiye ve beceriye sahip ara eleman ihtiyacını karşılamak için eğitim vermektedir. Öğrenimi:
Öğrenimi 4 yıldır. Bu bölümde okuyan öğrenciler, İktisat, İşletmeye Giriş, Finansal Muhasebe, Taşımacılık Yönetimine Giriş, Uluslararası İşletmeciliğin Hukuksal Çerçevesi gibi dersler görmektedirler.
Aranılan Özellikler:
Bu bölümü seçecek olan adayların ticarete karşı ilgili ve insanlar ile iyi iletişim kurabilen kişiler olması gerekmektedir. Kariyeri:
Mezunlar, uluslararası taşımacılık yapan kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, yurtiçi taşımacılık yapan işetmelerde de çalışabilirler. Muhasebe, haberleşme, gümrük işleri gibi bölümlerde görev alabilirler. Uluslararası taşımacılık sektörünün hızla gelişen bir sektör olması ve bu alanla ilgili yetişmiş eleman sayısı çok az olduğundan mezunların çalışma ve iş bulma olanakları oldukça geniştir.


ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
Amacı:
Bu bölüm ülke sınırlarını aşan bir iş ortamında, başarıyla çalışabilecek iki dil bilen, finansal piyasaların entegrasyonu ve uluslararası finans konularında bilgili yöneticiler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.
Öğrenimi:
Öğrenim süresi 4 yıldır. Bu bölümde okuyan öğrenciler, Ekonomi, Pazarlama, Finans, Üretim, Uluslararası Ticaret ve Hizmet Sektörü gibi dersler görmektedirler. Aranılan Özellikler:
Bu bölümü tercih edecek olan adayların, ticaret ve insan ilişkileri konusunda yetenekli kişiler olması gerekmektedir.
Kariyeri:
Bu bölümden mezun olan kişiler kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda ve çok uluslu şirketlerde çalışabilirler.


ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
Amacı:
Bu bölüm hızla gelişen dünya sektöründe Türkiye´nin istenilen düzeyde yerini alabilmesi için, ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, uluslararası bankacılık ve finans konularında bilgi ve beceriye sahip kişiler yetiştirir. Öğrenimi:
Öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümde okuyan öğrenciler İşletme, İktisat, Muhasebe, Matematik, Dış Ticaret, Ticari İlişkiler gibi dersler görmektedirler.
Aranılan Özellikler:
Bu bölümde okuyacak olan öğrencilerin sayısal ve sözel yeteneği kuvvetli, insanlar ile iyi iletişim kurabilen kişiler olması gerekmektedir. Kariyeri:
Mezunlar Çalışma ve Sosyal Çalışma Bakanlığı´nın yurt içi ve yurt dışı birimlerinde, SSK, bağkur, Emekli Sandığı gibi kuruluşlarda çalışabilirler.


ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
Amacı:
Malların üretilen yerden satılan yere ulaştırılması çok iyi bir yönetim ve organizasyonu gerektirmektedir. Ulaştırma ve lojistik bölümü de bu işleri en iyi şekilde gerçekleştirecek bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Öğrenimi:
Bölümde öğrenim dört yıldır. İlk yılda İktisat, İşletmeye Giriş, Finansal Muhasebe, Taşımacılık Yönetimine Giriş gibi dersler okutulmaktadır. Sonraki yıllarda ise Uluslararası İşletmeciliğin Hukuksal Çerçevesi, Taşımacılıkta İşletme Yönetimi ve Organizasyonu, Taşımacılıkta Planlama ve Modelleme Teknikleri, Taşımacılıkta Araştırma Metotları ve Analizi, Dış Ticaret ve Taşımacılık Muhasebesi, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Taşımacılık Ekonomisinin Temelleri, Taşıma Yönetiminde Stratejik Planlama, Taşımacılık Finansmanı gibi alan dersleri okutulmaktadır. Aranılan özelikler:
Bu alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin ekonomi, sosyal ve politik konulara ilgi duyan, düzenli ve dikkatli kişiler olmaları gerekir.
Ayrıca lojistiğin uluslararası bir çalışma alanı olduğu düşünüldüğünde yabancı dil bilmek, seyahat etmeyi sevmek gibi özellikler de başarı şansını arttıracaktır. Kariyer:
Mezunlar taşımacılık yapan kuruluşlarda işletmelerde de çalışabilirler. Ayrıca Devlet Demiryolları ve Belediyelerde de istihdam edilebilirler.
Ulaştırma ve lojistik bölümü mezunlarının iş bulma olanakları, taşımacılık sektörünün hızla gelişen bir sektör olması ve bu alanla ilgili yetişmiş eleman sayısı çok az olduğundan oldukça geniştir.

Alıntı:kisiselbasari.com
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni
Dağı tanıyan, nasıl tanımaz uçurumu? Madem ki yükseliş var, iniş olmaz olur mu?
Cevapla


Anahtar Kelimeler

Yeni nesil meslekler hangileri ?, Yeni nesil meslekler hangileri ? indir, Yeni nesil meslekler hangileri ? Videosu, Yeni nesil meslekler hangileri ? online izle, Yeni nesil meslekler hangileri ? Bedava indir, Yeni nesil meslekler hangileri ? Yükle, Yeni nesil meslekler hangileri ? Hakkında, Yeni nesil meslekler hangileri ? nedir, Yeni nesil meslekler hangileri ? Free indir, Yeni nesil meslekler hangileri ? oyunu, Yeni nesil meslekler hangileri ? download
Konu Açıklaması

Şu anda Yeni nesil meslekler hangileri ? dosyasını inceliyorsunuz. Yeni nesil meslekler hangileri ? dokümanını sitemizden ücretsiz ve üye olmadan indirebilirsiniz. Yeni nesil meslekler hangileri ? dokümanı tarihinde sitemize eklenmiştir. Yeni nesil meslekler hangileri ? dosyası sitemize gönderilmiş ve site yöneticileri tarafından egitimdeposu.net sitemize eklenmiştir. Gönderen kısmı belirtilmemiş dosyalar sitemizde alıntıdır. Yeni nesil meslekler hangileri ? dokümanı her sene güncellenecektir. Yeni nesil meslekler hangileri ? indir, Yeni nesil meslekler hangileri ? yükle, Yeni nesil meslekler hangileri ? örneğiHızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Yukarı Git
İletişim | Eğitim Deposu | | Mobil Sürüm | RSS Beslemesi